Ключові кроки до активного довголіття в системі КМЕ

Шлях до активного довголіття - це системна, послідовна та регулярна турбота людини про своє здоров'я. Здійснення проекту «Активне довголіття» передбачає необхідність складання та реалізації персональної програми з контролю, підтримці і корекції стану здоров'я. На шляху розвитку і просування в проекті «Активне довголіття», КМЕ дозволяє проводити моніторинг та регулярну оцінку стану організму людини, а також корекцію балансу всіх його систем.

Оцінка стану функціональних систем організму

Організм людини являє собою єдину систему, робота якої забезпечується і підтримується різними функціональними системами (нервова, серцево-судинна, травна, імунна, ендокринна та ін.). Системи органів працюють не ізольовано один від одного, а об'єднані для забезпечення єдиної життєдіяльності всього організму. Здоров'я, швидкість вікових змін та тривалість життя людини залежать від нормальної роботи кожної з цих функціональних систем. Розрізняють старіння фізіологічне, обумовлене поступовим рівномірним зниженням усіх функцій організму з віком, при збереженні працездатності і загальної активності протягом тривалого часу, та старіння – патологічне, що є наслідком різних патологічних станів організму, які роблять процес старіння нерівномірним, які прискорюють зношуваність і сам процес старіння. Передчасне старіння організму людини напряму пов'язане зі зміною балансу процесів, що протікають в ньому. КМЕ дозволяє оцінити функціональний стан кожної з цих систем.

 • Оцінка стану органів і тканин всередині функціональних систем.

  До складу кожної функціональної системи входять певні органи і тканини, які визначають її роботу. Наприклад, до складу травної системи входять шлунок, печінка, тонка кишка, товста кишка та інше. КМЕ дозволяє оцінити стан і роботу кожного з цих складових органів.

  • Тканинний метаболізм.

   Кожна тканина будь-якого органу складається зі спеціалізованих клітин і зовнішнього середовища (позаклітинного матриксу), в якому ці клітини живуть та функціонують. Це середовище називається позаклітинний матрикс. Швидкість обмінних процесів в кожному органі визначається ступенем функціональної активності клітин цього органу та позаклітинного матриксу.

   • Позаклітинний матрикс.

    Позаклітинний матрикс (ЕСМ) є високо специфічним середовищем, характерним тільки для клітин певного органу. Він забезпечує клітини цього органу живленням через кровоносні капіляри, які пронизують матрикс. Тканинні метаболіти (продукти життєдіяльності клітин органу) виводяться крізь ЕСМ за допомогою венозних та лімфатичних капілярів. Матрикс, також, забезпечує регуляторну взаємодію між клітинами певного органу. Крізь Матрикс передаються регуляторні сигнали, що управляють функціонуванням клітини. Порушення структури та функції Матриксу перебуває в основі всіх захворюваннях та старіння організму.

   • Функція живлення ЕСМ (живлення клітин).

    Артеріальні капіляри в матриксі забезпечують надходження поживних речовин та кисню для життєдіяльності клітин. Порушення артеріальної мікроциркуляції призводить до зниження тканинного живлення органу.

   • Дренажна функція ЕСМ.

    Дренажна функція матриксу (виведення метаболітів та токсинів) забезпечується лімфатичними й венозними капілярами. З артеріальною кров'ю в матрикс можуть надходити не тільки поживні речовини для клітин, але і екзогенні (зовнішні) токсини. А продукти життєдіяльності клітин можуть містити ендогенні (внутрішні) токсини. Велика частина ендогенних та екзогенних токсинів, накопичується та відкладається в матриксі, створюючи загальне токсичне навантаження на конкретний орган або організм в цілому. Порушення власної дренажної системи тканини органу веде до накопичення в ній токсинів, виникненню ризиків розвитку захворювань.

   • Регуляторна та комунікаційна функція Позаклітинного матриксу.

    Крізь артеріальні капіляри з крові до матриксу проникають різні регуляторні молекули, наприклад гормони, ферменти, імуноглобуліни та ін. При цьому, в клітинах тканини виробляються власні регуляторні молекули (цитокіни, фактори росту та ін.). Стан нормальної структури матриксу (тобто, стан нормальної морфології тканини), відсутність токсинів в матриксі, забезпечують оптимальну функціональну активність регуляторних молекул в ткані. В системі КМЕ існує можливість оцінювати стан усіх функцій матриксу та здійснювати їх корекцію.

  • Внутрішньоклітинний метаболізм.

   Певна функція органу забезпечується рівнем життєвої активності його клітин.

   • Оцінка енергетичної функції клітини.

    Енергетична робота клітини забезпечується власними «енергетичними станціями» клітини, які називаються мітохондріями. З віком при хворобах кількість мітохондрій всередині кожної клітини істотно знижується. Порушення роботи мітохондрій може призводити не тільки до порушення загальної функції клітини, але й до її загибелі.

   • Оцінка стану внутріклітинного синтезу (синтетичної функції клітини).

    Клітина синтезує (виробляє) велику кількість різних речовин для забезпечення функції органу. Синтетична функція клітини залежить як від власної енергетики клітини, так і від правильної послідовності її функціонування. Будь-яка зміна внутрішньоклітинного синтезу впливає на функцію та структуру самого органу, а також на якість та кількість вироблених їм функціональних молекул.

   • Оцінка стану видільної (екскреторної) функції клітини.

    Всередині клітин, в процесі життєдіяльності, накопичується велика кількість «пошкоджених» молекул, які порушують її роботу та є внутрішньоклітинними токсинами. Клітини мають механізм до позбавлення від подібних «пошкоджень». Цей процес внутрішньоклітинного дренажу, очищення, називається аутофагією. Контроль стану аутофагії є важливим критерієм для підтримки робочого стану клітин.

   • Оцінка захисної функції клітини.

    Робота кожної клітини спрямована на виконання та підтримку функції цілого органу. Природою передбачено механізм позбавлення від нефункціональних клітин та заміни їх на нові, функціональні. У нормально функціонуючому органі старі клітини та ті, що працюють погано, усуваються механізмами апоптозу. Апоптоз є природним процесом керованої загибелі клітин для забезпечення простору молодим клітинам. В системі КМЕ існує можливість оцінки стану внутрішньоклітинного метаболізму та корекції апоптозу.

 • Оцінка стану нервової системи.

  Функцію вегетативної нервової системи (ВНС) у КМЕ можна оцінити на підставі балансу симпатичної та парасимпатичної нервових систем. Функцію центральної нервової системи (ЦНС) можна оцінити за функціональним станом нервів та різних структур мозку. КМЕ дозволяє контролювати функціональний стан основних структур мозку.

  • Власні системи нейрональної регуляції.

   Нерви внутрішніх органів та структури мозку пов'язані між собою через регуляторні молекули (сигнали) у вигляді нейротрансмітерів, нейропептидів, нейромодуляторів, нейрогормонов. Ці молекули забезпечують безліч функцій організму. КМЕ дозволяє оцінити активність нейротрансмітерів, нейропептидів, нейромодуляторів, нейрогормонов в механізмах функціональної корекції.

 • Оцінка гормонального балансу.

  Гормональний баланс ендокринної системи людини визначається, як функціонуванням самих ендокринних органів та залоз, так і регуляторними молекулами від структур мозку. Тому, часто подібну регуляцію називають нейрогуморальною. Передчасне старіння організму людини прямо пов'язане зі зміною балансу гормонів в організмі.

 • Оцінка імунного статусу організму.

  Імунна система організму людини є інтегративною системою. Її функціонування забезпечують різні органи та тканини, а функція проявляється в усьому організмі. У системі КМЕ присутні різні критерії та маркери для оцінки стану імунної системи.

  • Запальні процеси.

   Запальний процес сприяє підтримці захисної функції імунної системи. Коли запальний процес протікає тривало, він набуває патологічну спрямованість. В системі КМЕ закладена можливість оцінити вираженість, глибину запальних процесів та імунну відповідь організму.

  • Уповільнені запальні процеси.

   Уповільнені та хронічні запальні процеси знижують функціональну активність органів та тканин, а також характеризується тривалим зниженням імунної відповіді та її поліморфізмом.

 • Оцінка резервів адаптації функціональних систем та органів.

  Резерви адаптації відображають індивідуальні ресурси здоров'я людини. Резерви адаптації це є здатність функціональних систем організму активно та ефективно реагувати на зміни зовнішніх та внутрішніх факторів середовища для відновлення нормальних функцій організму, здатність організму забезпечити свою життєдіяльність у всіх умовах.

Оцінка психологічного стану.

Психологічний стан людини проявляється не тільки в емоційному настрої, але й відбивається на здоров'ї людини та її здатності до соціальної адаптації. КМЕ дозволяє виявити взаємозв'язок між індивідуальними психологічними характеристиками людини та її стосунками з соціумом. А також оцінити вплив на ці процеси середовища життєдіяльності, які відбиваються на функціональному стані здоров'я.

 • Реакції на зовнішні і внутрішні психологічні фактори.

  Думки, життєві установки, звички людини визначають внутрішній психологічний стан. Взаємодія з соціумом та власні реакції на нього визначають психоемоційну відповідь людини на ці виникаючи зовнішні фактори. До зовнішніх факторів можна віднести: Природні фактори - тривалість світлового часу доби, температурний режим середовища перебування, інші геофізичні фактори. Соціальні фактори - взаємини з членами сім'ї, з колегами по роботі, друзями, умови побуту та праці, формація суспільства (суспільно-економічна, політична, культурна). До внутрішніх факторів можна віднести риси характеру, якості особистості, настрій, емоції, звички, розум, волю, особливості реакції нервової системи.

 • Ступінь стрес-навантаження

  Невідповідність між «бажаним та дійсним» у власній оцінці подій та думок створює конфліктну ситуацію, та відповідно, стрес. До факторів, що створює стрес-навантаження, також можна віднести втрату контролю над ситуацією, самооцінку, неможливість досягнення амбітних цілей та ін. Глибина та тривалість цих станів визначає ступінь психологічного навантаження.

 • Сформовані психологічні програми

  Сформовані внутрішні та зовнішні психологічні установки в сприйнятті себе в соціумі та взаємодії з ним, є «сформованими» (індукованими) психологічними програмами. До переліку таких програм відносяться, наприклад, програми сну, навчання, розвитку творчих здібностей та ситуаційного моделювання, інтелектуальна програма, та ін.

 • Основні умови формування депресивних станів

  Депресивні стани впливають на фізичний стан організму, настрій та психіку - це не тільки знижений емоційний стан людини, а й змінені біохімічні процеси в організмі людини, які можуть завдати шкоди психічному та фізичному здоров'ю. Коливання настрою, напруженість, порушення сну, апатія - лише деякі ознаки депресивних станів. Інколи люди з депресією мають низьку самооцінку, мають пасивну життєву позицію, проявляють підвищену тривожність. Інколи причини таких станів пов'язують з підвищеною емоційністю, складними стосунками з оточуючими, фінансовими проблемами, з вимушеними змінами способу життя, загальними стрес-навантаженнями. Спеціаліст з КМЕ може допомагати людині «розпізнати» негативний стан думок, зрозуміти свої проблеми, навчити отримувати радість та задоволення від своєї діяльності, позбутися стереотипів поведінки, поставити перед собою реальні цілі та завдання, встановити пріоритети в планах, бути серед людей, брати участь у громадських або інших справах, які можуть підняти настрій.

 • Сформовані механізми психологічного захисту

  Сформовані психологічні механізми захисту можна співставити з іншими, схожими за своєю суттю, захисними механізмами в організмі людини, такими як імунні реакції, реакції нервової системи, з активацією захисної ролі резервів адаптації.

В системі КМЕ існує можливість інтегративної оцінки психологічного стану людини по переліченим напрямках та їх компенсація.

Рекомендації по корекції традиційних способів і компонентів здорового способу життя (ЗСЖ)

Для підтримки та відновлення метаболічного балансу в організмі традиційно застосовується корекція за наступними напрямками, що визначається підбором продуктів харчування, вітамінів, мікро- та макроелементів; активацією власних дренажних функцій організму; м'язового навантаження (для балансу необхідної рухової та м'язової активності).

 • Продукти харчування.

  Значення та роль правильного використання продуктів харчування є загальновідомим явищем. Індивідуальний підбір продуктів харчування займає значну частку в програмах ЗСЖ та Anti-age. Продукти харчування забезпечують життєво важливі функції:

  1. Забезпечення розвитку та безперервного функціонування клітин і тканин (пластична роль їжі);
  2. Забезпечення енергією, необхідною для компенсації енерговитрат організму у спокої або при будь-якому фізичному та емоційному навантаженні (енергетична роль їжі);
  3. Забезпечення речовинами, з яких утворюються регулятори метаболічних процесів – ферменти, гормони та інше.
  • Продукти, які підтримують, активують метаболізм або уповільнюють метаболізм.

   На загальному метаболізмі організму може позначатися як надлишково підвищений, так й надмірно знижений метаболізм. Активація та уповільнення метаболічних процесів за допомогою продуктів харчування носить суто індивідуальний характер. Підбір продуктів харчування за допомогою КМЕ відбувається з урахуванням ряду ключових складових загального метаболічного процесу. КМЕ дозволяє оцінити, які саме речовини (білки, жири або вуглеводи) найбільш задіяні в метаболізмі на даний момент часу та ступінь їхньої активності.

 • Підбір необхідних мікро-, макроелементів та вітамінів

  Підбір необхідних мікро- та макроелементів вносить істотний внесок до підтримання метаболічного балансу в організмі.

  • Вітаміни.

   В організмі людини багато вітамінів синтезуються самостійно. Баланс власних вітамінів в організмі людини часто буває порушений, що відбивається на самих різних метаболічних функціях. За допомогою системи КМЕ є можливість проаналізувати потребу організму у вітамінах, а також ті функціональні процеси, які залежать від нестачі тих чи інших вітамінів і мікроелементів.

  • Мікро-, макроелементи.

   Мікро- макроелементи є джерелом синтезу власних вітамінів організму. Вони беруть участь у формуванні тканинних структур, а також в іонній формі визначають енергетичну та метаболічну функцію всіх клітин організму. Дисбаланс мікро-макроелементів може бути основою порушення метаболічних процесів та формуванні патологій.

 • Дренажі (видільна функція організму), вивід надлишкових та токсичних метаболітів.

  В організмі людини, на різних рівнях його організації, є системи виділення, що забезпечують підтримку метаболічних функцій. Ступінь активності систем виділення (дренажу) дозволяє підтримувати нормальний рівень тканинного та клітинного метаболізму, звільняючи тканини від надлишкових метаболітів та токсинів.

 • Рекомендації по рухової активності.

  М'язова тканина бере участь у всіх рухах, що здійснюються людиною. Вона сприяє просуванню крові по судинах, їжі - по травному тракту, продуктів обміну - по сечовивідним шляхам, секрету залоз - по їх протоках та інше. Рекомендації щодо по м'язової навантаженості в КМЕ враховують потребу підвищення або зниження м'язової функції для підтримки тканинного метаболізму.

Можливість функціональної корекції балансу фізіологічних та психосоматичних процесів із застосуванням методу «компенсації» у системі КМЕ.

«Компенсаторна корекція» в системі КМЕ, використовується для відновлення балансів фізіологічних та психосоматичних процесів, базується на ефекті взаємозв'язку активності біофізичних процесів з активністю їх електричного поля. Компенсація з КМЕ спрямована на корекцію балансу електричного поля процесу, що знаходиться у взаємозв'язку з фізіологічним процесом. Цей вид корекції, в силу його інформаційного змісту та дії, не має негативного впливу на фізіологічні процеси в організмі та не вносить нічого чужорідного, забезпечуючи лише завдання «цілевказівки» для самовідновлення нормального фізіологічного процесу. Метод «компенсаторної корекції» має вибірковість локальної дії та може бути застосований до одночасної корекції декількох фізіологічних та психосоматичних процесів.

Теоретичні основи фізико-математичної медицини

Читати далі

Статті

Читати далі

Читати далі

Читати далі

Читати далі

Читати далі

Відео